Pintafish: een bedrijf in transitieRSC Responsible Supply Chain


‘Samen met vissers, verwerkers en consumenten naar een duurzame zee’


Binnen Pintafish streven we naar het opbouwen van een duurzame keten.  Duurzaamheid, een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, is niet enkel de taak van de visser, maar evenzeer de verantwoordelijkheid van de verwerker en consument.  Om de juiste beslissingen te nemen is een duidelijke en doorzichtige communicatie cruciaal.  Wij staan er dan ook op de betrokkenen zo correct mogelijk te informeren en deze informatie toegankelijk te maken.
Tegen de stroom inzwemmen, de moeilijke weg kiezen


‘Vrije handel en innovatie wordt geweld aangedaan’


Om de communicatiestroom van en naar de visser vlot te laten verlopen is rechtstreekse aankoop een must.  De Belgische visveiling misbruikt haar positie om deze rechtstreekse verkopen te verhinderen hoewel er geen enkele wet bestaat die dit verbiedt.  Voor Pintafish en andere rechtstreekse aan/verkopers is deze veiling een nodeloze, kostverhogende tussenstap.   Voor RSC dient elke tussenstap een wezenlijke bijdrage aan het product te leveren.


Achter ieder Pintafish-product zit een filosofie, een basis zonder dewelke we niet wensen te verkopen.
De logistiek


'If you want it fresh by it frozen’


Pintafish werkte gedurende enkele jaren aan een logistiek systeem om alles wat de visser vangt aan de consument aan te bieden. In dit systeem gaat niets verloren en het levert een effectieve bijdrage in de oplossing van overbevissing!


In 2010 werd er via de veiling 450 ton vis in het dierenvoer gedraaid omdat die goede vis op de veiling niet verkocht werd. De laatste jaren is dat getal wat afgenomen, maar het gaat nog steeds over enorme hoeveelheden duurzame eiwitten, dit terwijl er veel mensen honger lijden en de zee leeg gevist wordt.
De belangrijkste schakel


‘Met uw steun kunnen we die verbetering realiseren’


Pintafish krijgt de steun van het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek) en het VLIZ (Vlaams Instituut Voor de Zee). Hun wetenschappelijke informatie is voor ons zeer belangrijk.

Ook Natuurpunt, Climaxi en vele andere organisaties steunen Pintafish maar u, als klant, bent de belangrijkste schakel die het mogelijk maakt dit project ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
Pintafish, fair fish!


Smakelijk !