Pintafish: een bedrijf in transitieAlgemeenPintafish is ontstaan uit een persoonlijke zoektocht naar goede vis.  Om de diverse visseizoenen te overbruggen werd er gekozen voor diepvries.  Dankzij een goed magazijnbeheer en deze bewaarmethode kunnen we de voedselverspilling tot een minimum beperken.

 


Door de geschiedenis heen van Pintafish kwamen er steeds meer samenwerkingen met gelijkgezinde bedrijven tot stand.  In het binnenland voor de afzet, in het buitenland voor de aanvoer.
Onbekend is onbemindWe houden ervan om onze klanten alternatieve, lekkere vissoorten te leren kennen.Pintafish biedt verschillende, vaak onbekende soorten wilde vis aan.  Op deze manier wordt alles wat onze vissers vangen gebruikt en gaat er niets verloren.  Door deze onbekende soorten te consumeren, daalt de druk op populaire overbeviste soorten zoals kabeljauw en bouwen samen aan een leefbare zee.De Noordzee biedt heel wat lekkere en gezonde vissoorten zoals: steenbolk, rode poon, pladijs, grauwe poon, harder en schar.  Onze seizoenspakketten zijn een ideale manier om kennis te maken met de minder bekende vissen.Pintafish levert enkel seizoensgebonden vis.  Door uit diepvries te leveren kan er ook tijdens periodes van mindere aanvoer een mooi assortiment gegarandeerd worden.
RSC Responsible Supply Chain‘Samen met vissers, verwerkers en consumenten naar een duurzame zee’Binnen Pintafish streven we naar het opbouwen van een duurzame keten.  Duurzaamheid, een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, is niet enkel de taak van de visser, maar evenzeer de verantwoordelijkheid van de verwerker en consument.  Om de juiste beslissingen te nemen is een duidelijke en doorzichtige communicatie cruciaal.  Wij staan er dan ook op de betrokkenen zo correct mogelijk te informeren en deze informatie toegankelijk te maken.
Tegen de stroom inzwemmen, de moeilijke weg kiezen‘Vrije handel en innovatie wordt geweld aangedaan’Om de communicatiestroom van en naar de visser vlot te laten verlopen is rechtstreekse aankoop een must.  De Belgische visveiling misbruikt haar positie om deze rechtstreekse verkopen te verhinderen hoewel er geen enkele wet bestaat die dit verbiedt.  Voor Pintafish en andere rechtstreekse aan/verkopers is deze veiling een nodeloze, kostverhogende tussenstap.  Voor RSC dient elke tussenstap een wezenlijke bijdrage aan het product te leveren.Achter ieder Pintafish-product zit een filosofie, een basis zonder dewelke we niet wensen te verkopen.
De logistiek'If you want it fresh by it frozen’Pintafish werkte gedurende enkele jaren aan een logistiek systeem om alles wat de visser vangt aan de consument aan te bieden.  In dit systeem gaat niets verloren en het levert een effectieve bijdrage in de oplossing van overbevissing!
De belangrijkste schakel‘Met uw steun kunnen we die verbetering realiseren’Pintafish krijgt de steun van het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek) en het VLIZ (Vlaams Instituut Voor de Zee).  Hun wetenschappelijke informatie is voor ons zeer belangrijk.

Ook Natuurpunt, Climaxi en vele andere organisaties steunen Pintafish maar u, als klant, bent de belangrijkste schakel die het mogelijk maakt dit project ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
Pintafish, fair fish!Smakelijk !